Upravni odbor

Predsednik društva: BOJAN KRIVEC
Namestnik predsednika: MATJAŽ HRIBERNIK

Upravni odbor:
UROŠ KOKOT
JURE ERJAVEC
FRANC CILENŠEK
JOŽE MOŽINA
GREGOR LAJLAR
PETRA STROPNIK
UROŠ MOŽINA

Nadzorni odbor:
LJUBO ŽNIDAR
MUŽIČ IRENA
PAJIČ DUŠAN